Allmänt

Techton of Sweden, nedan kallad Techton, respekterar din integritet och rätten att kontrollera dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna för att informera dig om vilka uppgifter vi samlar in och varför. Vi kommer att göra allt vi kan för att skydda din integritet.

Techton of Swedens ("Techton") integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, syftet med behandlingen, hur du kan kontrollera dina egna uppgifter och hur du kontaktar oss. Denna sekretesspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår i en app eller på en webbplats som hanteras av företaget.

Techton of Sweden är en personligt ansvarig person i enlighet med dessa villkor och ansvarar för behandlingen enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter

Genom att slutföra din beställning Techton.se samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Informationen du lämnar om dig själv används av Techton.se och våra samarbetspartners för betalning och leverans. Vi garanterar att ingen information om dig kommer att säljas eller vidarebefordras utan skälig anledning till tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar som innehåller felaktiga personuppgifter och/eller där kunden har betalningsanmärkningar.

Varför behöver vi din privata information?

 • Vi spårar din webbaktivitet i marknadsföringssyfte.
 • Vi samlar in personuppgifter för marknadsföringsändamål och kommunikation.
 • Vi behandlar personuppgifter genom att skicka dem till integrerade e-post- och CRM-system för marknadsförings- och administrativa syften.
 • Vi sparar personuppgifter i våra system för analysändamål.
 • Ditt beteende och din webbaktivitet kan användas för marknadsföringsändamål som profilering och marknadsföringsanalys.

Techton.se registrerar personuppgifter i samband med:

 • När du anger din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på Techton.se.
 • Om du kontaktar oss via e-post eller sociala medier.
 • Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata, såsom IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Du kan när som helst få tillgång till den information vi har registrerat om dig.

 • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett.
 • Vi lagrar inte information som inte är nödvändig för det angivna ändamålet.
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och säkerställer att berörda personers rättigheter uppfylls.
 • Vi ser till att behandlingen av personuppgifter kan spåras och att vi eller våra samarbetspartners ansvarar för behandlingen.
 • Vi ser till att personuppgifter finns tillgängliga som vi har sagt.
 • Vi ser till att personuppgifter inte raderas eller ändras på grund av vårdslöshet eller uppsåt.
 • Vi ser till att personuppgifter hanteras konfidentiellt.

Om du anser att informationen är felaktig kan du begära en rättelse eller borttagning från vårt kundregister. Vänligen kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Information som kan komma att lämnas ut

Vi kan dela information med andra företag som behandlar data för vår räkning för att utföra våra tjänster, dvs analys, nyhetsbrev, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användar- och leveransvillkor. All hantering av personuppgifter säkerställer dock alltid hög säkerhet och konfidentialitet.

Techton.se samarbetar endast med partner som hanterar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma nivå av integritetsskydd som i EU/EES.

Gällande lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbplats. I den mån lagen tillåter har svenska domstolar exklusiv behörighet i tvister som uppstår till följd av dessa villkor eller din användning av webbplatsen, med undantag för fall där Techton frivilligt väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har bostad.

Force Major

I händelse av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, regeringsåtgärder, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, tekniska problem, fel på el / telekommunikation / datakommunikation eller annan kommunikation, samt defekter eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges häri. Techton kommer att kunna tillämpa sig själva för force majeure. Dessa omständigheter ska utgöra skäl för ansvarsfrihet och andra påföljder. Om detta inträffar kommer vi att försöka informera dig.