Pressmeddelande - 2021-01-05

Techton of Sweden AB har beslutat att ta in två nya aktieägare i bolaget, Danjal Kanani och Joakim Lundell. I avtalet som slutits mellan parterna k...

Read more