Pressmeddelande - 2021-01-05

Techton of Sweden AB har beslutat att ta in två nya aktieägare i bolaget, Danjal Kanani och Joakim Lundell. I avtalet som slutits mellan parterna kommer Joakim Lundell och Danjal Kanani även tillsättas i Techton of Sweden ABs styrelse där de både kommer agera ledamöter. Ladda ner Pressmeddelande och läs mer.

Bilaga: pressmeddelande.pdf