Pressmeddelande - 2021-05-10

Pressmeddelande 2021-05-10   Techton of Sweden förstärker rörelsekapitalet genom riktad nyemission.    Det Uddevalla-baserade padelföretaget Techt...

Read more

Pressmeddelande - 2021-01-05

Techton of Sweden AB har beslutat att ta in två nya aktieägare i bolaget, Danjal Kanani och Joakim Lundell. I avtalet som slutits mellan parterna k...

Read more